spím s maminkou učím se chodit prý se budu fotit
sportem ke zdraví  v novém domově na dostizích
mé vítězství  byl jsem se proběhnout jsem krásný :o)
 
start sleduji Cinka jak běží