Kontakt:

 

Bejčkovi

Vrchlického 28

Duchcov

41901

 

 

afghani@seznam.cz

 

tel: +420606181231